Over ons

De makers van de inhoud van deze website zijn Alie Lommen-de Heer en Herbert (Bert) den Hertog.  Een tiental jaar geleden waren zij hun eigen stamboom aan het uitzoeken. Alie ontdekte toen dat ze afstamde van het geslacht Van Dalem, een familie uit het geslacht  Van Lede/Van Arkel. 

Bert kwam met zijn stamboom niet verder dan tot circa 1470; zijn oudste voorouders woonden in  het Land van Arkel en hadden allemaal voornamen die ook bij de Arkels voorkwamen. Dat  spoorde hem aan tot meer onderzoek naar de familie Van Arkel. 

Vanwege hun beider interesse in de familie Van Arkel en dankzij een andere genealoog die Alie  en Bert aanspoorde om hun krachten te bundelen, zijn zij hierna gezamenlijk opgetrokken. Het doel een gedegen beschrijving op te stellen tot een gedegen afronding te komen van alle  nakomelingen van het edel geslacht Van Lede/Van Arkel uit het Land van Arkel en daaromheen. Gegevens uit de archieven (bronnenonderzoek) halen is een nauwkeurig en complex werk. Het is  daarom aan te bevelen dat niet alleen te doen. Twee weten immers meer dan één! Gedurende hun samenwerking hebben zij zoveel mogelijk bronnen en ook literatuurverwijzingen  bekeken, getranscribeerd en geïmplementeerd. Dat bleek een forse taak te zijn; daarom is  besloten tot een opdeling van taken de vele, lastig uit te zoeken takken. Deze opdeling moest ook  tot een snellere manier van werken leiden. 

De opdeling begon vanuit Herberen van Lede en zijn waarschijnlijke niet te bewijzen kinderen;  Bert beschreef de nazaten van Jan I van Arkel, Alie de hoofdtak Van Lede en de nazaten van Otto  I van Arkel, genoemd Otto I van Heukelom. Beiden hebben zich er over gebogen om alle zaken aangaande de nakomelingen en  aanverwante families af te kunnen wikkelen. 

Stijntje Alida (Alie) Lommen-de Heer, geboren in Rotterdam in 1949, gewoond hebbend in  Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Rotterdam-Delfshaven, Amsterdam en thans in Limburg,  gehuwd met Mr. L.P. Lommen, oud-notaris te Gennep. 
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in genealogie: van wie stam ik af? Aan mijn ouders, groot en overgrootouders heb ik veel kunnen vragen. Om verder terug te gaan in de geschiedenis en meer te leren over mijn genealogie werd ik lid van  diverse verenigingen: 
1968-1972 Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG). 1977 tot heden de Hollandse Vereniging voor genealogie “Ons Voorgeslacht”. 1977 tot heden de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). 1995 tot heden het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG),  waaronder de secties Genealogie en Archeologie vallen. 
Vanaf de eerste uitgave tot heden ben ik geabonneerd op het tijdschrift Archeologie/Scarabee.
Verschillende malen heeft het genealogie-onderzoek mij gered gedurende ziekteperioden, want er  zijn altijd nieuwe en interessante vraagstukken te onderzoeken. Humor is altijd belangrijk: ik ben immers één van circa 8.000.000.000 mensen op deze aarde. 

Gepubliceerde werken door Bert den Hertog: 
‘Genealogie van de familie Hertogh, Hartich – Deventer uit de Vijfheerenlanden’ in: Zuidhollandse  Genealogieën, Ons Voorgeslacht (1986), blz. 10-67.

‘Het oudste register van graaf Florens met bijlagen’ bewerkt door H. den Hertog en Ben de Keijzer  in: Hollandse Bronnen, deel 4, van Ons Voorgeslacht (2009). 

‘Wie was de echtgenote van Johan van Renesse van Wulven heer Janszoon?’ in: De  Nederlandsche Leeuw 126 (2009) 3, blz. 67-73. ‘Wie waren de ouders van 14e-eeuwse Gorkumse proost heer Jan Gerardijn?’ in: Ons  Voorgeslacht jrg. 71 (2009) 684, blz. 21-27.

‘Een halsstarige schoonmoeder in Gorinchem. Het verdelen van de erfenis volgens aasdoms- en  schependomsrecht’ in: Liber Amicorum Ben de Keijzer, Ons Voorgeslacht jrg. 65 (2010) 624, blz.  286-296. 

‘Een handschrift uit de 16e eeuw’ in: Ons Voorgeslacht jrg. 65 (2010) 618, blz. 286-296; en ‘De oudste lijst van Leenmannen van de Graaf van Gelre, 1326’ in: Ons Voorgeslacht jrg. 70  (2015) 675, blz. 101-119. Gepubliceerd in samenwerking met Ben de Keijzer. 

‘Op zoek naar de vader van Willem die Cuser’ in: De Nederlandsche Leeuw 133 (2016) 1, blz. 57- 63. 

‘Reactie op de afstammeling Walraven van Benthem’ in: De Nederlandsche Leeuw 138 (2021) 3,  blz. 182-184. Gepubliceerd in samenwerking met Alie Lommen-de Heer.

‘Hoe kwam het geslacht Van Arkel en Van Lede in de dertiende eeuw aan zijn gebied?’ in: De  Nederlandsche Leeuw 138 (2021) 4, blz. 195-217. Gepubliceerd in samenwerking met Alie Lommen-de Heer.. 

En als boek, in samenwerking met Ben de Keijzer, uitgegeven door Uitgeverij Verloren:
'De schepenzegels van Gorinchem. 1326-1807', Beschrijving van de losse zegelcollectie, door B. de Keijzer en H. den Hertog (Hilversum, 2015).